nieuws

31 jul 2000, 00:12

Markt wil schadevergoeding van gemeente

De marktkooplieden in de stad Groningen gaan de gemeente miljoenen guldens schadevergoeding vragen wegens inkomstenderving.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanwege de bouw van de parkeergarage onder de Grote Markt moeten ze noodgedwongen naar minder lucratieve plekken in de stad verhuizen.
Volgens de Centrale Vereniging van Ambulante Handel (CVAH) blijkt uit onderzoek dat een verplaatsing van een warenmarkt ten koste gaat van veertig tot zestig procent van de omzet. Bestuurslid P. Zapey zegt met een vette claim klaar te staan die minstens uit zes nullen bestaat. “Wij weigeren weer het kind van de rekening te worden”, aldus Zepey tegenover het Nieuwsblad van het Noorden. Hiermee doelt hij op de grootschalige Binnenstad Beter-operatie die volgens de marktkooplui veel overlast maar weinig rendement opleverde.
Ook hebben de marktkooplui het gevoel dat ze niet serieus genomen worden door de gemeente. “Tot op heden reageert de gemeente veel te lichtvoetig en heb ik niet de indruk dat ze ons probleem erkennen”, zegt Zapey. Hij eist namens de kooplui geschikte locaties als de markt straks wellicht twee jaar open ligt.