nieuws

30 jun 2000, 00:12

Markt eist paar miljoen schadevergoeding bij aanleg garage Grote Markt

De Groninger marktkooplieden eisen een schadevergoeding van een paar miljoen gulden van het gemeentebestuur als de plannen voor de Nieuwe Noordzijde doorgaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De marktkooplui vrezen een omzetdaling van veertig procent omdat ze tijdens de aanleg van de parkeergarage twee tot drie jaar op een andere locatie moeten staan. Als de garage er komt gaat de Centrale Vereniging van Ambulante Handelaren (CVAH) namens de tientallen kraamhouders op de Grote Markt juridische stappen ondernemen, meldt het Groninger Dagblad-stad.
De CVAH is op dit moment met de wethouders Paas en Smink in onderhandeling. De organisatie stelt in ieder geval als voorwaarde dat de leden op de alternatieve locaties net zoveel ruimte krijgen als nu op de Grote Markt. Toch houden vooral oudere kooplui er mee op als ze na het Binnenstad Beter-project en de bouw van de Waagstraat opnieuw moeten verkassen, denkt plaatselijk secretaris N. de Boer.