nieuws

09 mei 2002, 00:12 door Hans de Preter

Maker wet van Pim: ‘Zwakste punt van Fortuyn bleef zijn drift’

In bijna elk achtergrond- en overzichtsverhaal duikt hij weer op: de ‘wet’ van Fortuyn: ‘waar Pim komt, komt ruzie’. De man die deze stelling ooit formuleerde, was aanvankelijk zeer goed bevriend met Fortuyn. Het gaat om Ton Kee, directeur van de Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen en in de jaren zeventig net als Fortuyn verbonden aan het sociologisch instituut. In de GIC zijn reactie op de dood van zijn vroegere Groningse collega.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Sinds ik die stelling over Fortuyn ooit heb geformuleerd is hij met de groeiende populariteit van Fortuyn steeds vaker geciteerd. Zelf moest Pim er in het begin wel een beetje om lachen, en hij erkende het ook wel dat hij meestal ruzie kreeg. Maar op het laatst vond hij het wel zeer vervelend wanneer die wet telkens werd geciteerd’, aldus Kee.
Volgens Kee is er bijna niemand waar Fortuyn aanvankelijk goede relaties of vriendschappen mee onderhield, die bevriend met hem zijn bleven. ‘Kenmerkend voor Fortuyn was, ook al in de jaren zeventig, z’n tomeloze ambitie en het feit dat hij in alle situaties dominant wilde zijn. Met iemand die zich zo weinig laat weggen, daar valt op langere termijn niet mee om te gaan. Daardoor raakte hij na verloop van tijd dan ook gebrouilleerd met de meeste mensen. Dat was de achtergrond van mijn stelling’, zegt Ton Kee.
Overigens is Kee zeer ontdaan over de moord op Fortuyn. ‘Ik was een volstrekte tegenstander van zijn ideeën, maar dit vind ik rampzalig. Voor hemzelf en voor het land’, aldus Kee. Hij herinnert zich dat de moeder van Fortuyn haar zoon er steeds voor had gewaarschuwd niet in de politiek te gaan, want dan zou hij zeker worden vermoord. ‘Zelf noemde hij dat het Kennedy scenario. Hij heeft dan ook gewacht tot het overlijden van zijn moeder voor hij twee jaar geleden de politiek in ging. Het is wel uiterst wrang dat haar voorspelling nu ook is uitgekomen’.
Volgens Kee had Fortuyn ook in de jaren dat hij in Groningen werkte, zeer innemende kanten. ‘Hij was gastrvrij, gul en open over wat hij deed.’. Maar wanneer hij niet zou zijn vermoord en zelfs premier zou zijn geworden, dan zou de ‘Wet van Pim’ opnieuw opgeld hebben gedaan, betoogt Kee. ‘Als premier zou Fortuyn het niet lang hebben gered. Zijn leven werd voortdurend gekenmerkt door periodes van opgang, conflict en neergang. Ook als premier zou dat zich hebben herhaald en zou hij snel in conflict zijn gekomen met zijn collega’s’,aldus Ton Kee.