nieuws

01 feb 2001, 00:12

Magnesium-productie nieuwe troef voor Groningse economie

De produktie en verwerking van magnesium lijkt een nieuwe troefkaart voor de Groningse economie. De provincie Groningen werkt er samen met de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) hard aan om bij Delfzijl een magnesium-industriecluster van de grond te tillen, als nieuwe stuwende bron van werkgelegenheid. Dit streven van provincie en NOM heeft de code-naam ‘Antheusproject’ meegekregen. De provincie Groningen laat weten optimistisch te zijn over de toekomst-kansen van dit project.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Antheusproject, om in Groningen een florerende magnesium-industrie van de grond te trekken, werd al in 1996 gestart. Dat was bittere noodzaak, omdat de toekomst van een andere belangrijke fabriek in Delfzijl, Aldel, producent van aluminium, er beroerd uit zag. Het leek er in 1996 zelfs op dat Aldel, dochter van de toenmalige Hoogovens, zou moeten sluiten.
Antheus zou dus een alternatief voor Aldel moeten opleveren. Maar sinds 1996 ziet de toekomst van Aldel er opeens aanzienlijk rooskleuriger uit. Dat is te danken aan de liberalisering van de energiemarkt, waardoor Aldel goedkoper aan energie kan komen. Bovendien heeft moederbedrijf Corus een investeringsprogramma van 160 miljoen gulden voor Aldel gemaakt, zodat deze fabriek ook na 2006 nog toekomst lijkt te hebben.
Het feit dat het weer goed gaat met Aldel is voor de provincie Groningen geen reden om het Antheusprojectnu maar weer af te blazen. ‘In tegendeel, dat positievere toekomstperpectief voor Aldel kan juist een belangrijke katalysator vormen voor Antheus’, zo laat de provincie Groningen weten.
Daarom wordt er momenteel verder gewerkt aan een haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een kleinschalige magnesiumproduktie, die 15.000 ton per jaar zou moeten verwerken. Aan gesprekken over het opzetten van zo’n productie wordt momenteel meegewerkt door provincie, NOM, Corus, Nedmag, HBG en AKZO NOBEL. Deze studie moet eind 2001 zijn afgerond.