nieuws

06 jun 2018, 10:10

Maatregelen voor Groningse vleermuizen lijken effect te sorteren

Maatregelen voor Groningse vleermuizen lijken effect te sorteren

Maatregelen die door de Combinatie Herepoort zijn genomen ter bescherming van de vleermuizenpopulatie in Groningen-zuid lijken een eerste positief effect te sorteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Watervleermuizen hebben zich gevestigd bij een speciaal voor hen nieuw aangelegde vijver en dwergvleermuizen vestigen zich op geplaatste zakken zand. Dat meldt de website over de aanpak van de zuidelijke ringweg, www.aanpakringzuid.nl. Maar de populatie moet zich nog wel herstellen.

 

Enige tijd geleden heeft Combinatie Herepoort maatregelen getroffen om het leefgebied van de vleermuizen te beschermen. Die maatregelen moesten klaar zijn voordat de vleermuizen uit hun winterslaap zouden ontwaken, ongeveer half maart, begin april. We zijn nu enkele maanden verder. Hoe gaat het nu eigenlijk met de vleermuizen?

 

Volgens eco-engineer Victor Loehr (Rijkswaterstaat) en adviseur ecologie Janneke van Goethem (Combinatie Herepoort) is de situatie nog wel minder gunstig dan voorafgaande aan de bomenkap. Het zal dan ook wel geruime tijd duren voordat de vleermuizenpopulatie weer minstens even zo groot is.

 

Maatregelen


Om de verslechtering van de stand van de vleermuizen zo veel mogelijk te beperken, zijn verschillende maatregelen genomen. “Zo zijn in de omgeving van de Vondellaan, bij de Hora Siccamasingel en bij de Dinkelvijver nieuwe bomen en struiken aangeplant. Op veel plekken hebben we schermen gemaakt die de geleidende functie van de bomen tijdelijk overnemen. En bij de Vondellaan hebben we de Braillevijver aangelegd. We hebben gezien dat de watervleermuizen deze nieuwe vijver al hebben ontdekt! Op dezelfde locatie maken gewone dwergvleermuizen volop gebruik van de wand met bigbags met zand. Die grote zakken zand houden ’s avonds de warmte lang vast en geven beschutting. Ideaal voor insecten en voor de vleermuizen die daarop jagen.”

 

Optimistisch over toekomst


De ecologen zien de toekomst van de vleermuizen zonnig in. “In de uiteindelijke situatie wordt het voor vleermuizen juist beter dan vóór de werkzaamheden. De nieuwe wegbermen worden weer groen ingericht en er komt een groot oppervlakte groen bij: het Zuiderplantsoen.”

Voor het volledige verhaal over de situatie van de vleermuizen in Groningen, klik hier.