nieuws

09 jun 2013, 21:09

Grote drukte op Noordelijke Ringweg, traject Noordzeebrug-Bedumerweg

Grote drukte op Noordelijke Ringweg, traject Noordzeebrug-Bedumerweg

Wie maandagmorgen vanuit het noorden naar Groningen gaat met de auto moet wel even goed nadenken over de slimste route. Want wie vanuit het Noorden (Eemshavenweg) naar de stad gaat loopt het risico op enorme files. Momenteel vinden er namelijk diverse voorbereidende werkzaamheden plaats aan de Noordelijke Ringweg op het traject Noordzeebrug-Bedumerweg. Dit gebeurt zoveel mogelijk buiten de spitstijden, maar helaas ontkomt de aannemer er niet aan om dit ook af en toe tijdens de spits uit te voeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maandag 10 juni a.s. wordt de tijdelijke weg op het genoemde traject in gebruik genomen.


Houdt u daarom vanaf maandag a.s. rekening met ernstige hinder op dit traject. Ook voor fietsers zijn er enkele omleidngen. De eerder aangekondigde afsluiting van het kruispunt Groningerweg/Winsumerweg (bij de Boterdiepsbrug) gaat vanavond NIET door.