nieuws

12 jan 2011, 09:09

“Maak Muziektheater in Groninger Forum”

Op financieel-groningen.nl verschijnen inmiddels veel bijdragen van mensen die interessante suggesties hebben voor het Groninger Forum. Zo stelt Dirk Stelder voor om – in navolging van het Muziektheater aan het IJ in Amsterdam – een Groninger Muziek Forum in te richten op de bovenste verdieping van het Groninger Forum. Volgens

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

een andere schrijver is de Amsterdamse bibliotheek ook een uitstekend voorbeeld voor Groningen. Want sinds die bibliotheek daar is vernieuwd en verplaatst is het daar weer zeer druk en levendig. Deze en meer suggesties zijnte vinden op: http://iturl.nl/sndMf