nieuws

24 aug 2000, 00:12

LTO wil schapen uit nieuwe mestbeleid geschrapt zien

Landbouworganisatie LTO wil dat het ministerie schapen uit de nieuwe mestregelgeving schrapt. Zij stelt dat de hoeveelheid schadelijke mineralen die schapen uit zouden stoten te verwaarlozen is. Mede door de strikte mestregels is het aantal schapen in Groningen de afgelopen tien jaar bijna gehalveerd.
Landbouworganisatie LTO wil dat het ministerie schapen uit de nieuwe mestregelgeving schrapt. Zij stelt dat de hoeveelheid schadelijke mineralen die schapen uit zouden stoten te verwaarlozen is. Mede door de strikte mestregels is het aantal schapen in Groningen de afgelopen tien jaar bijna gehalveerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op nog slechts 18 procent van de landbouwbedrijven zijn schapen te vinden. Vooral in de kustgebieden worden de wollige wezens naast koeien als tweede melkveetak gehouden.
Het kabinet wil met strengere mestregels de mestproblematiek opnieuw proberen op te lossen. ‘Schapen hebben een mineralenboekhouding van nul’, rekent secretaris W. van der Vliert van de schapenvakgroep van de landbouworganisatie voor. ‘Zelfs als het aantal schapen in Nederland zou verdubbelen, was de uitstoot verwaarloosbaar. Er is dus geen enkele reden de beesten in de ban te stoppen.’ De landbouworganisatie noemt de schapensector van essentieel belang om de diversiteit van de productie-infrastructuur binnen de Nederlandse veehouderij op peil te houden.
Bovendien vervullen schapen een zeer nuttige functie in het natuurlijke landschapsbeheer, stelt de LTO. ‘Waar de koeien plukken gras achterlaten als ze grazen, gaan schapen te werk als een tondeuse en maken een veldje prachtig egaal’, prijst Van der Vliert de dieren. ‘Machinaal kost dit een hoop geld en tijd.’
Het ministerie ziet er vooralsnog weinig in de schapen in de wetgeving te ontzien. ‘Of het nou links- of rechtsom is, er komt mest uit’, vindt woordvoerder G. Westerhof. ‘Die mest moet ergens heen, daar ontkom je niet aan.’ Mocht de mineralenboekhouding van een schapenboer inderdaad op nul uitkomen, hoeven de agrariërs zich nergens zorgen over te maken. ‘Ze worden uiteindelijk op hun netto saldo afgerekend.’