nieuws

16 okt 2012, 10:10

Loppersum ontworstelt zich langzaam maar zeker aan artikel 12 status

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum presenteert vandaag een sluitende begroting 2013. Ook de meerjarenraming tot en met 2016 is sluitend. Dat is belangrijk omdat Loppersum het vanaf volgend jaar zonder financiële steun van het rijk moet doen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wethouder H. J. Stoel van financiën: ‘Als college zijn we tevreden dat we de begroting 2013 met een positief saldo van €128.000 kunnen aanbieden, ondanks de financieel economische tegenwind. Onze inwoners krijgen gelukkig niet te maken met nieuwe bezuinigingen. Dit positieve resultaat wordt vooral bereikt door een strenge begrotingsdiscipline. Dit geldt voor bestaande en voor nieuwe uitgaven.’


‘ Met deze sluitende meerjarenbegroting voldoen we aan de artikel 12 voorwaarde om in 2014 weer op eigen benen te staan en hebben we enige ruimte ingebouwd om nieuwe bezuiniging van het rijk het hoofd te kunnen bieden. Of dat voldoende is moet de komende periode blijken. Maar als wethouder van financiën kan ik met dit resultaat op dit moment alleen maar tevreden zijn.

Het is voor de inwoners, de gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie mooi dat alle inspanningen om uit de financiële problemen te komen niet voor niets lijken te zijn geweest. Dat is voor heel Loppersum een compliment. ’