nieuws

19 sep 2011, 09:09

Longpunt voor iedereen met een longziekte in Delfzijl

Als longpatiënt heb je veel aan je arts of de verpleegkundige. Maar wat je van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. Je leert van andermans ervaring. Dat kan voortaan bij Longpunt Delfzijl, maandelijkse ontmoetingen die het Astma Fonds (binnenkort Longfonds) organiseert voor longpatiënten en hun omgeving in Delfzijl. Longpunt Delfzijl start op dinsdag 20 september om 15.00 uur met een feestelijke opening in de Kruiskerk te Delfzijl, Menno van Coehoornsingel 21.
Als longpatiënt heb je veel aan je arts of de verpleegkundige. Maar wat je van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. Je leert van andermans ervaring. Dat kan voortaan bij Longpunt Delfzijl, maandelijkse ontmoetingen die het Astma Fonds (binnenkort Longfonds) organiseert voor longpatiënten en hun omgeving in Delfzijl. Longpunt Delfzijl start op dinsdag 20 september om 15.00 uur met een feestelijke opening in de Kruiskerk te Delfzijl, Menno van Coehoornsingel 21.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Delfzijl opent loco burgemeester mevrouw T. van der Veen het Longpunt op 20 september. Zij doet dat met de heer I. Leefsma, voorzitter Astma Fonds Groningen. Longarts de heer R.J. Meijer van de Ommelander Ziekenhuis Groep zal ingaan op het onderwerp: het verleden, heden en toekomst van en voor de longpatient in notendop.

Kennis en ervaring


Hoe beter je als patiënt om kunt gaan met je longziekte, hoe liever. Maar hoe doe je dat? Mensen met een chronische longziekte, hun familie en zorgverleners, zijn voortaan eens in de maand van harte welkom om informatie te krijgen én hun ervaringen te delen. Wie kan je beter vertellen hoe je in het dagelijks leven om kunt gaan met je ziekte, dan een patiënt? En wie kan beter vertellen hoe je je medicijn op de juiste manier kunt innemen, dan de longverpleegkundige of de praktijkondersteuner? Die ontmoeting vindt elke maand plaats bij Longpunt, georganiseerd door het Astma Fonds en de Ommelander Ziekenhuis Groep in de regio.
Voor patiënten en hun omgeving is Longpunt dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. Voor zorgverleners is Longpunt dé plek waar zij patiënten in een groep ontmoeten en interactief kunnen informeren. Voor vrijwilligers is Longpunt dé plek waar zij het leven van andere longpatiënten enorm helpen verbeteren.

Zwolse zorgverleners
Longpatiënten kunnen te maken hebben met uiteenlopende zorgverleners, zoals longartsen, diëtisten of fysiotherapeuten, maar ook psychologen, thuiszorg of maatschappelijk werkers. En zij dragen allemaal bij aan het Longpunt. In Delfzijl is naast het Astma Fonds de Ommelander Ziekenhuis Groep betrokken.
Na de feestelijke opening van Longpunt Delfzijl vindt het Longpunt elke vierde dinsdag van de maand plaats tussen 15.00 en 17.00 uur in de Kruiskerk te Delfzijl.

Gratis aanmelden
Iedereen kan gratis deelnemen aan Longpunt Delfzijl. Informatie via e-mail: longpuntdelfzijl@astmafonds.nl of telefonisch via 06 - 11126554 (Anneke Kluter).
Zie ook www.groningen.astmafonds.nl.
Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.
Parkeergelegenheid bij de Kruiskerk.

Astma Fonds wordt Longfonds


In Nederland zijn een miljoen mensen met een chronische longziekte, zoals astma, COPD of een zeldzame longziekte. Het Astma Fonds (Longfonds) zet zich in voor iedereen met een chronische longziekte en voor iedereen met gezonde longen. Daarom verandert het Astma Fonds haar naam binnenkort in Longfonds.