nieuws

05 jul 2018, 09:09

LifeLines gaat nog vijf jaar door

Het bevolkingsonderzoek LifeLines, waar 165.000 noorderlingen aan meedoen, krijgt in 2019 een vervolg. De voortgang van het onderzoek was eerder onzeker, omdat de subsidie opraakte.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor LifeLines wordt dertig jaar lang informatie over de gezondheid van drie generaties noorderlingen verzameld. Met de gegevens kunnen wetenschappers onderzoek doen naar het voorkómen of vroegtijdig signaleren van ziekten, mechanismes van veroudering en het ontstaan en de ontwikkeling van (chronische) ziekten.

Volgend jaar gaat de derde onderzoeksronde in. Dat is mede mogelijk dankzij financiële steun van het Ministerie van VWS, dat komende 5 jaar 20 miljoen bijdraagt. Ook de RUG en het UMCG en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe dragen geld bij.

Hoe de derde onderzoeksronde er precies uit gaat zien is nog niet bekend; bij de opzet wordt in ieder geval gekeken naar nieuwe technologische mogelijkheden en veranderingen in onderzoeksmethoden.

Spin-off

Lifelines heeft in de afgelopen jaren gezorgd voor substantiële spin-off, zowel wetenschappelijk gezien, als maatschappelijk en economisch. Op basis van Lifelines-gegevens zijn inmiddels meer dan 450 onderzoeksaanvragen goedgekeurd en bijna 250 wetenschappelijke publicaties tot stand gekomen.

Daarnaast zal de derde onderzoeksronde naar verwachting opnieuw bijdragen aan bedrijvigheid in de regio.