nieuws

26 nov 2012, 11:11

Lichtpunten Groningse economie, temidden van sombere vooruitzichten

De vooruitzichten voor de Groningse en de rest van de Noordelijke economie zijn somber, maar er zijn wel degelijk ook lichtpunten te melden. Dat blijkt uit een conjunctuur enquête(COEN) die vanmorgen door de Kamer van Koophandel Noord-Nederland werd gepresenteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het vertrouwen van het bedrijfsleven vertoont momenteel in elk geval een opleving, maar dat is gebruikelijk in het vierde kwartaal. In de industrie, handel en diensten geven ondernemers namelijk aan een omzetstijging voor dit vierde kwartaal te verwachten. Maar een grote uitzondering is de bouw: daar is sprake van onverminderd zwaar weer.


Volgens Eric Jansen, directeur van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, zit de bouw in zwaar weer. ‘De omzetverwachting van ondernemers in de bouw daalt nog steeds en de verwachting van ondernemers is ook dat die negatieve trend zich doorzet’, zo zei hij vanmorgen tijdens een perspresentatie.

Detailhandel


Volgens KvK-directeur Jansen is het opvallend dat de detailhandel, ondanks het lage consumentenvertrouwen en de problematiek in deze branche, zich relatief optimistisch toont in de omzetverwachting voor het vierde kwartaal en ook voor 2013. Ze hebben momenteel hogere verwachtingen dan precies een jaar geleden.


Exportgroei 2013


Op de langere termijn geven ondernemers aan voor de export een lichtpuntje te zien door een verwachte omzetstijging van tien procent te verwachten. In de overige sectoren verwachten de ondernemers nog geen kentering in de economische ontwikkeling. Voor de omzet, de werkgelegenheid en de investeringen verwachten meer bedrijven een daling dan een stijging.

 

Bouwsector


Volgens Rolf Koops van ‘Bouwend Nederland’ is het ondernemersvertrouwen in de bouwsector nog nooit zo laag geweest als momenteel. ‘Het beeld is somber. Maar een schrale troost zou kunnen zijn dat we nu de bodem hebben bereikt’, zo stelde hij.

 

VNO-NCW Noord


Ook volgens directeur Lambert Zwiers van VNO-NCW Noord is er sprake van een ‘heel somber beeld’. Op landelijk niveau probeert VNO-NCW de Nederlandse pensioenfondsen te interesseren in een Deltaplan voor de woningbouw. Dat betekent dat Nederlandse pensioenfondsen hun geld niet zo zeer investeren in het buitenland, zoals nu het geval is, maar vooral in Nederlandse hypotheken.

Dit plan heeft niet alleen enkele kritische reacties gehad, maar ook positieve, waaronder van de pensioenfondsen, en dat zou er toe kunnen leiden dat dit plan mogelijk het vliegwiel zal kunnen worden waarmee de bouwsector, en daarmee de hele Nederlandse economie weer aangezwengeld kan worden.