nieuws

23 mei 2001, 00:12

Letteren-faculteit krijgt nieuwe decaan

Prof. dr. G.J. de Haan wordt de nieuwe decaan van de Letteren-faculteit. Hij volgt per 1 september prof. dr. H.L.M. Hermans op die zijn termijn van drie jaar er op heeft zitten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Haan is benoemd voor een periode van vier jaar. Als decaan is hij de spreekbuis van de faculteit en voorzitter van het faculteitsbestuur. Ook co├Ârdineert hij het wetenschappelijk onderzoek aan de faculteit en is hij verantwoordelijk voor het leerstoelenbeleid.
De Haan studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Groningen . Sinds 1991 is hij als hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de RuG verbonden. Die functie blijft hij naast zijn decanaat bekleden.