nieuws

13 mrt 2012, 10:10

Lente in Groningen: Grutto kondigt het voorjaar aan in De Koningslaagte

In De Koningslaagte, het natuurgebied van Het Groninger Landschap bij Noorderhoogebrug, zijn weer de eerste grutto’s waargenomen. Eind februari, begin maart keren ze terug uit hun zuidelijke overwinteringsgebieden naar Nederland om te broeden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De grutto’s komen af op de natte ‘plas-dras’ delen in De Koningslaagte. Het plas-dras is ontstaan door de inrichtings- en waterbeheermaatregelen die Het Groninger Landschap de afgelopen jaren in het Reitdiepgebied heeft genomen. De Koningslaagte vormt nu voor veel weidevogels, maar ook voor watervogels en steltlopers een veilige rust- en verzamelplaats om van hun lange reis bij te komen. Het is één van de belangrijkste slaapplaatsen van de sterk bedreigde grutto in de provincie Groningen.

 

Vanaf begin maart neemt het aantal grutto’s in het gebied snel toe tot vele honderden exemplaren. Vorige jaren werden er op sommige momenten meer dan 700 geteld. In de loop van april verspreiden ze zich over de rest van het Reitdiepgebied om te broeden. Een aantal blijft in De Koningslaagte om er hun jongen groot te brengen.