nieuws

10 mrt 2008, 09:09

Groningse instanties zetten zich schrap

Veel instanties in de stad en omstreken hebben maatregelen getroffen tegen het gebrek aan water. Zo blijven veel scholen voorlopig gesloten en zijn de maaltijdservices voor verzorgingstehuizen vertraagd. Het UMCG opereert alleen echte spoedgevallen, het Martiniziekenhuis opereert aan de hand van een aangepast schema.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het UMCG draait bovendien alleen zondagdiensten, heeft alle poliklinische afspraken afgezegd en medewerkers die niet dringend aanwezig hoeven te zijn, verzocht om thuis te blijven. Zonder schoon water komen de ziekenhuizen niet te zitten: zij hebben een contract afgesloten met het Waterbedrijf, dat tanks met water levert voor de patiënten