nieuws

12 mrt 2008, 10:10

Leidingbreuk Groningen: 16.000 Stadjers bezochten crisis.nl

Een publieksinformatienummer, dat twee dagen lang werd ingezet door de Hulpverleningsdienst Groningen in verband met de drinkwaterproblemen in de stad Groningen en omstreken, is in totaal ruim 1400 keer gebeld. Het informatienummer werd voornamelijk gebeld door inwoners van de betrokken gemeenten en door bedrijven. Bij Waterbedrijf Groningen zijn in totaal enkele duizenden telefonische vragen binnengekomen. Maar een speciale website die ingezer wordt bij crises, werd nog veel vaker geraadpleegd. Ook de Groninger Internet Courant trok een record aantal bezoekers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Crisis.nl

Na het ontstaan van de waterproblemen maandagochtend, is door de betrokken gemeenten direct de landelijke crisiswebsite "Crisis.nl" geactiveerd om publieksinformatie te verstrekken. Daarvoor is gekozen omdat deze speciale website een grote servercapaciteit heeft en daarmee in staat is om enorme bezoekersaantallen tegelijkertijd te verwerken. Tijdens de twee dagen dat "Crisis.nl" voor de drinkwaterproblematiek in de lucht was, is de website ruim 16.000 keer bezocht.


De website www.crisis.nl verwijst nu door naar informatie over de voorbereiding op rampen en crises in het kader van de landelijke campagne "Denk Vooruit".