nieuws

05 jul 2000, 00:12

Leerlingen krijgen voorlichting over gevaarlijke N361

Leerlingen uit groep acht in Winsum en De Marne krijgen van 4 juli tot en met 6 juli voorlichting over het fietsverkeer langs de N361, de provinciale weg tussen Groningen en Lauwersoog.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Twee medewerkers van de Regiopolitie Groningen gaan de kinderen voorlichten over de gevaarlijke verkeerssituaties op de N361. Aan de hand van een aantal dia’s vertellen zij in welke situaties de kinderen op weg naar school terecht kunnen komen.
Hoofdonderwerpen zijn het oversteken op veilige plaatsen, het alert zijn op zijwegen en afslaand verkeer, het fietsen in groepjes en letten op tegenliggers op het fietspad. De kinderen krijgen na de bijeenkomst folders en spelletjes uitgereikt.