nieuws

08 nov 2011, 09:09

Lastenstijging van 0,5 % van waterschap Noorderzijlvest in 2012

Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest stelt op 23 november 2011 het Jaarplan 2012 vast. In dit Jaarplan staat wat het waterschap volgend jaar gaat doen om te zorgen voor voldoende, schoon en veilig water, en hoeveel dit gaat kosten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het bestuur zet zich in om de lasten zo laag mogelijk te houden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden. Aanvankelijk werd ingeschat dat de totale kosten van het waterschap met 3,4% zouden stijgen, mede als gevolg van de overname van de muskusrattenbestrijding van de provincie Groningen.

Noorderzijlvest heeft de totale lastenstijging voor 2012 echter kunnen beperken tot 0,5%. De voornaamste redenen hiervan zijn een verbeterde bedrijfsvoering, besparingen bij de verwerking van het zuiveringsslib en besparingen bij het baggeren van onze kanalen.