nieuws

19 jul 2000, 00:12

Landelijk referendum-platform steunt kritiek op Gronings referendum

Een landelijk ‘Referendum-platform’schaart zich achter de kritiek op de wijze waarop Groningen een referendum wil organiseren over de Grote Markt Noordzijde en de parkeergarage.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen dreigt vals te spelen bij het komende referendum over een grootschalig plan voor de Grote Markt. Dit zegt het Referendumplatform, een landelijke organisatie die zich inzet voor burgervriendelijke referendumwetgeving.
Volgens het Referendumplatform moet het referendum over de geplande parkeergarage onder de Grote Markt gaan. De gemeente wil echter alleen een referendum over het hele plan toestaan, dat ook voorziet in sloop van de hele noordzijde en de aanleg van de een ondergronds winkelplein. Als reden hiervoor geeft zij op dat het afblazen van de parkeergarage mogelijk consequenties heeft voor de rest van het plan. De gemeente is bang dat financiers zich dan uit het project zullen terugtrekken.
Het Referendumplatform is het niet eens met de argumentatie. “Het lijkt erop dat de gemeente alles in het werk stelt om het referendum te laten mislukken. Deze manier van handelen getuigt van wantrouwen naar de eigen burgers,” zegt Arjen Nijeboer van het platform. Coördinator bestuurlijke vernieuwing H. Hofstra van de gemeente Groningen zegt daarover: “Wat het Referendumplatform beweert is aantoonbaar onjuist. Als er een referendum wordt gehouden dan moet dat over de gehele Noordzijde gaan en niet over gedeelten van de Noordzijde zoals de parkeergarage onder de Grote Markt. Dan is het einde zoek. Wij zien de parkeergarage als onderdeel van de plannen voor de Noordzijde. Het is of het hele plan of niets.”
Het Referendumplatform vindt dat het gemeentebudget voor voorlichting gelijk zou moeten worden verdeeld over de gemeente en de tegenpartij het burgercomité in dit geval het comité ‘Geen Gat in de Grote Markt’. Het burgercomité zou verder de helft van de ruimte moeten krijgen in de referendumbrochure die binnenkort bij de Groningers in de bus valt. “Nee, wij geven geen geld aan het burgercomité want dan willen andere partijen straks misschien ook meedelen,” zegt Hofstra daarover. “In de folder die de burgers krijgen staan alle voors en tegens. Bovendien wordt de folder gekeurd door een onafhankelijke commissie.” * Met haar referendumbeleid vormt de stad Groningen een uitzondering. Andere grote steden met referendumverordening - Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Utrecht en Zwolle - kennen allemaal voorzieningen voor publiciteit voor het burgercomité. Wie mee wil praten verwijzen wij naar het forum op: www.groningen.nl.nieuwenoordzijde