nieuws

18 feb 2008, 15:03

Lampions aan Martinitoren omstreden: “China schendt mensenrechten’

De Jonge Socialisten in de PvdA Groningen (JS) ondernemen stappen nu bekend is gemaakt dat het College binnenkort een besluit gaat nemen over het plaatsen van de lampions aan de Martinitoren. Dat China consequent de mensenrechten schendt en de hoge kosten van het kunstproject zijn de PvdA-jongeren een doorn in het oog. Eerder protesteerde de jongerenorganisatie ook al tegen het plaatsen van 80.000 lampions op d'Olle Grieze. Voorzitter Jorn Michels: "Wij vinden dat het geld wat dit project kost beter op een andere manier kan worden besteed. Er is binnen Groningen, en zéker binnen de PvdA fel gediscussieerd over de sluiting van het Natuurmuseum. Een van de redenen van de sluiting van het museum was dat het openhouden te veel geld kost. Dan is het raar als er wel geld blijkt te zijn om onze Martinitoren van tierlantijntjes te voorzien." De PvdA-jongeren onderzoeken nu hoe en welke actie ze gaan ondernemen om het voorgenomen project niet door te laten gaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de ledenvergadering van donderdag j.l. verdedigde Michels een motie ingediend door de JS. Door het aannemen van deze motie voelen de jongeren zich gesteund door de Partij van de Arbeid Groningen. Door deze motie spoort de afdeling het college aan om tijdens de manifestatie Go! China meer aandacht te besteden aan de mensenrechtensituatie in China.
De PvdA-jongeren zijn ook blij dat wethouder Visser ook tegen de lampions zijn, alhoewel het beter was geweest wanneer het college in zijn geheel deze mening had uitgedragen.