nieuws

04 feb 2008, 10:10

“Laks Groningen laat vestiging Energiewacht ontkomen naar Assen”, aldus VVD

De fractie van de VVD in de Groningse gemeenteraad vindt dat het college van B en W van Groningen niet attent genoeg heeft gereageerd en de komst van een vestiging van Energiewacht van Veendam naar Groningen niet heeft bevorderd. Fractievoorzitter Betty de Boer van de VVD in de Groningse gemeenteraad betreurt het dat Groningen nu een belangrijke vestiging laat glippen. Ze schrijft er over in haar weblog inde Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl). Mevrouw De Boer: “Zeker nu met de sluiting van de Suiker Unie en het verdwijnen van arbeidsplaatsen bij Koninklijke Niemeyer, moeten we alles op alles zetten om ondernemingen en daarmee arbeidsplaatsen in de stad te behouden, en te krijgen. “

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Energiewacht die nu een vestiging heeft in Veendam, heeft concrete plannen om te verhuizen naar een nieuwbouwlocatie in Assen. Ons kwam onlangs ten gehore dat Energiewacht vrij serieuze plannen heeft gehad om een nieuwe vestiging te openen op het Euvelgunnetrace. Dit is helaas niet doorgegaan. Mijn fractie betreurt dit ten zeerste. Zeker nu met de sluiting van de Suiker Unie en het verdwijnen van arbeidsplaatsen bij Koninklijke Niemeyer, moeten we alles op alles zetten om ondernemingen en daarmee arbeidsplaatsen in de stad te behouden, en te krijgen. “


“Mijn fractie wil graag opheldering over het gegeven dat Energiewacht, die een expliciete voorkeur had om zich te vestigen in de gemeente Groningen, ervoor heeft gekozen om uit te wijken naar Assen.”

1. Had Energiewacht een locatie op het oog langs het Euvelgunnetrace? En zo ja, welke en zo nee, waar dan?
2. Was de grond op de betreffende locatie in eigendom van de gemeente?
3. Waarom kon Energiewacht nu niet op beoogde locatie een vestiging ontwikkelen? Graag een toelichting.
4. In welk stadium zat de vestiging van Energiewacht naar de gemeente Groningen? Had Energiewacht al stappen gezet voor nieuwbouw op de beoogde locatie?
5. Wat was de rol van de gemeente in deze?
6. Is ook gekeken naar een alternatieve locatie voor Energiewacht, en zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
7. Heeft de gemeente alles gedaan wat binnen haar macht lag om Energiewacht naar de gemeente Groningen te krijgen?