nieuws

31 mei 2001, 00:12

Laatste Volendam-patiënt Martiniziekenhuis Groningen naar huis

Het laatste slachtoffer van de cafébrand in Volendam dat opgenomen was in het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis Groningen is woensdag met ontslag naar huis gegaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het was de laatste van acht patiënten die vanuit Volendam naar het Groningse Brandwondencentrum waren overgebracht na de brand op Nieuwjaarsdag. Van de acht in Groningen behandelde patiënten is één slachtoffer op 16 januari aan zijn verwondingen overleden.
De zeven Volendamse jongeren die inmiddels naar huis zijn teruggekeerd zullen nog regelmatig voor een intensieve nabehandeling naar Groningen moeten komen. Verder zal een aantal van hen nog enkele reconstructieve operaties moeten ondergaan, waarvoor ze ook in het Martini Ziekenhuis zullen worden opgenomen.
In totaal zijn driehonderd medewerkers van het Groningse Brandwondencentrum betrokken geweest bij de opvang van – en zorg voor de acht jonge patiënten. Daaronder ook dertig intensive-care verpleegkundigen uit ziekenhuizen in de regio.
Volgens een woordvoerder is het Martini Ziekenhuis nog in gesprek met het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en het College Tarieven Gezondheidszorg over de financiële afwikkeling van de behandeling van de Volendamse slachtoffers.