nieuws

14 apr 2012, 15:03

Laatste IJsvogels van Groningen krijgen hulp

Groningen heeft nog maar zes paartjes ijsvogels. Om de schitterende vogel voor de stad te bewaren heeft de gemeente een ijsvogelwand geplaatst aan het Helperdiep.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De ijsvogel is een plaatje, met zijn helblauwe en knalrode verean. Om deze bijzondere vogel te ondersteunen is aan het Helpderdiepje een ijsvogelwand gemaakt. Dit is een steil gemaakte oever waar de ijsvogel kan nestelen en broeden. Op 13 april werd de nieuwe ijsvogelwand aan het Helperdiepje geopend, om zo de bescherming van de ijsvogel te onderstrepen.


De ijsvogelwand werd geopend in aanwezigheid van wethouder Jannie Visscher en bestuursleden van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Kinderen van de Vrije school Widar hielpen met het planten van struiken om de wand te beschermen en te camoufleren.


Het ging een paar jaar geleden goed met deze bijzondere vogel. In 2009 waren er rond de dertig broedende paren in de stad. Een compliment voor de stad, want de kritische en kwetsbare ijsvogel houdt van een groene omgeving en van schoon water.
Door de strenge winters van de afgelopen jaren is het aantal ijsvogels flink afgenomen.

In 2011 werden maar zes broedparen geteld. Daarom was er vanuit de gemeente Groningen en de Natuur en Milieufederatie Groningen in 2011 en begin 2012 extra aandacht voor de bescherming van de ijsvogels. Met onder meer een symposium, een nieuwe ijsvogelwerkgroep en een meldingsactie voor de ijsvogel. En zijn in overleg met de waterschappen verschillende nieuwe ijsvogelbroedwanden aangelegd.