nieuws

03 jan 2001, 00:12

KvK, MKB en VNO/NCW peilen mening ondernemers over bedrijventerreinen

Ruim 1500 noordelijke ondernemers zijn gevraagd naar hun visie op de ontwikkeling van de bedrijfsterreinen in de regio. Komen nieuwe terreinen wel op de juiste plaats? En hoe is het gesteld met het voorzieningsniveau, de uitstraling en het onderhoud van de huidige terreinen? Dat zijn enkele van de vragen die de ondernemers kregen voorgelegd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Kamers van Koophandel voor Drenthe, Friesland en Groningen, VNO/NCW Noord en MKB Noord gaven opdracht tot dit onderzoek. De resultaten komen in het Masterplan Bedrijventerreinen Noord-Nederland dat 17 januari wordt gepresenteerd.