nieuws

21 nov 2002, 00:12

Kruispunt Van Swietenlaan – Wichmannstraat wordt rotonde

De kruising Van Swietenlaan – G. Wichmannstraat gaat drastisch op de schop. Dat hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen besloten. De maatregel moet één van de onveiligste kruispunten in de stad een stuk veiliger maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De rotonde krijgt vrijliggende fietspaden, waarbij de oversteek voor tweewielers in twee richtingen wordt benadrukt door een opvallende witte stopstreep met bebording. Ook komen er zebrapaden rondom de rotonde en bij de oversteek ter hoogte van de Vensterschool.
Het informatiebord bij de kruising wordt een stuk verplaatst richting de Vensterschool, waar een parkeerhaven komt. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden in maart 2003 aanvang vinden.