nieuws

08 mrt 2010, 19:07

Kroes ontvangt Aletta Jacobsprijs van Rijksuniversiteit

Eurocommissaris voor Digitale Agenda Neelie Kroes heeft maandag de Aletta Jacobs-prijs 2010 van de Rijksuniversiteit Groningen ontvangen. Ze krijgt de onderscheiding volgens de RUG vanwege haar vanwege de grote maatschappelijke draagwijdte van haar werk en de voorbeeldfunctie die ze vervult op unieke en vaak machtige posities. In haar dankwoord noemde Kroes onderwijs, flexibiliteit en zelfvertrouwen onmisbaar voor de positie van vrouwen. ,,Kennis is macht en invloed. Er is geen betere garantie in het leven dan kennis. Vrouwen moeten in staat zijn om uit liefde bij hun man te blijven en niet omdat ze financieel afhankelijk van hem zijn.’’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kroes ontving de prijs uit handen van rector magnificus Frans Zwarts in de grote zaal van het Academiegebouw. Kroes was daar rond een uur 's middags aangekomen. In haar dankwoord gaf ze toe ‘stomverbaasd’ te zijn dat de prijs aan haar werd toegekend. Ze had niet verwacht om met een figuur als Aletta Jacobs te worden geïdentificeerd. Volgens Kroes is de positie van vrouwen de laatste honderd jaar flink verbeterd maar is er nog een hoop werk te verrichten. Ze wees onder andere op de verschillen in aanpak tussen vrouwen en mannen. Zo hadden vrouwen volgens de Eurocommissaris vanwege een andere managementstijl de bankencrisis anders aangepakt. ,,Ik denk dat vrouwen minder ego hebben, minder open deuren intrappen en niet zo snel denken dat ze de wijsheid in pacht hebben.’’ Kroes pleitte dat meer vrouwen in topposities ten goede zou komen voor de diversiteit. Toch ziet ze vooralsnog weinig in verplichten van plaatsen voor vrouwen in hoge functies. ,,Men moet er klaar voor zijn’’, zei de Eurocommissaris. ,,Bovendien zijn vrouwen niet altijd bereid elkaar te helpen en zien ze elkaar nog te vaak als concurrent.’’ Kroes zei dat haar imago als ijzeren dame haar niet dwars zit en dat het haar enkele malen zelfs goed uit is gekomen. ,,Wanneer je zakelijk optreedt, laat je je gevoelens eerder thuis.’’ Daarnaast sloot ze in Groningen nogmaals uit dat ze ooit premier zal worden,,Laat mij maar lekker in Brussel zitten. Daar is nog genoeg werk te doen.’’ De RUG rijkt de Aletta Jacobsprijs eens in de twee jaar uit aan vrouwen die zich een voortrekkersrol vervult op emancipatiegebied en die een voorbeeld is voor andere vrouwen. De prijs wordt op acht maart uitgereikt omdat op die datum Aletta Jacobs afstudeerde aan de RUG.