nieuws

07 mei 2008, 09:09

Kritische vragen over nieuw gemeentehuis in Haren

Raadslid Menno Visser van D66 wil meer weten over het jaarverslag van de gemeente Haren . Zo wil hij weten hoe het met het geld van het nieuwe gemeentehuis zit. Uit het jaarverslag is af te leiden dat er tot en met 2007 totaal € 2.725.000 aan kosten is gemaakt voor aankoop van het oude postkantoor, voorbereidingskosten en grondkosten. De accountant schrijft in zijn rapport over de jaarrekening dat er nog een te dekken bedrag van € 1.300.000 resteert en geeft daarbij aan dat de gemeente daarmee een aanzienlijk dekkingsrisico loopt. En dat terwijl er nog niet eens een definitief besluit is genomen over de bouw van een nieuw gemeentehuis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De rekenmeesters schijven: “Bij de verdere planontwikkeling moet blijken of de benodigde inkomsten kunnen worden gerealiseerd.” Visser wil weten hoeveel kosten er tot nu toe gemaakt zijn die onomkeerbaar zijn. Dat zijn kosten die je niet meer terug kan verdienen als de nieuwbouw niet door zou gaan. Het gaat daarbij vooral om advies- en communicatiekosten.


In het jaarverslag staat iets over glasvezelverbindingen tussen de gemeentehuizen van Haren, Tynaarlo en Slochteren. Het raadslid vraagt of het een goed idee is om deze supersnelle internetverbinding door te trekken naar het nieuwe high tech bedrijventerrein Nesciopark aan de A28. Met dit soort verbindingen kan je grote hoeveelheden informatie versturen (bijv. videobeelden). Verder stelt Visser o.a. vragen over onderhoud van speelplaatsen, filmpjes op internet, eigen beheer door sportverenigingen en milieuzorg.