nieuws

16 nov 2011, 21:09

Kritiek op te zwak stimuleren windenergie provincie Groningen

Er is kritiek op het ‘te slappe beleid van de provincie Groningen om windenergie te bevorderen’. Aanvankelijk waren er ambitieuze plannen, maar gedeputeerde William Moorlach van de PvdA wil die plannen aanpassen. Na kritiek van omwonenden wil hij nu een kleiner windmolenpark.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De ChristenUnie in Provinciale Staten van Groningen plaatst daar vraagtekens bij en wil van het provinciebestuur weten hoe ze de doelstelling voor windenergie wil bereiken met een kleiner windmolenpark bij de N33.

Het provinciebestuur heeft in een brief aan minister Verhagen gevraagd te kijken of het windmolenpark bij de N33 kleiner kan worden dan in het oorspronkelijke plan staat. ChristenUnie-Statenlid Stieneke van der Graaf is benieuwd hoe het provinciebestuur de doelstelling van 750 Megawatt windenergie denkt te kunnen bereiken met een kleiner windpark. De ChristenUnie vindt het stimuleren van windenergie belangrijk.

'Uiteraard moet er goed rekening worden gehouden met de belangen van omwonenden. Maar tegelijkertijd zetten we ons in voor 750 Megawatt aan windenergie in onze provincie. Betekent deze brief dat het provinciebestuur op zoek gaat naar andere locaties in de provincie?', aldus Van der Graaf.