nieuws

11 okt 2009, 11:11

Groningse krakers vergissen zich en nestelen zich per abuis in pand Frans Maas

Krakers van het voormalige Frans Maas pand aan de Duinkerkerstraat in Groningen, hebben zich zaterdag vergist. Ze dachten dat een uitspraak van de Hoge Raad had bepaald dat zij terug konden keren naar het pand. Dat bleek echter niet het geval.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Hoge Raad had geoordeeld dat de ontruiming niet langs strafrechtelijke weg mocht plaatsvinden. Dat ze eind september het pand moesten verlaten, was volgens de krakers daarom onterecht. De ontruiming was echter op een civielrechtelijk vonnis gebaseerd.

Met een door de gemeente ingeschakelde deurwaarder en met bemiddeling van de politie, werd het misverstand aan de krakers duidelijk gemaakt. Zij vertrokken zaterdagmiddag zonder problemen uit het pand.