nieuws

24 apr 2002, 00:12

Krachtenbundeling Hanzehogeschool met noordelijke Hogescholen

De Hanzehogeschool in Groningen heeft besloten tot een intensieve vorm van samenwerking met vier andere hogescholen in Noord-Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Hanzehogeschool Groningen, de Hogeschool Drenthe, de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland, het Van Hall Instituut en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden hebben daartoe maandag een samenwerkingsovereenkomst getekend onder de naam 'Hogescholengroep Noord-Nederland'. Met deze overeenkomst bevestigen de vijf noordelijke hbo-instellingen de bestaande samenwerking en bundelen zij hun krachten op het gebied van onderwijs, studentenvoorzieningen, infrastructuur en belangenbehartiging. De Hogescholengroep Noord-Nederland is met in totaal 35.000 studenten en 3.500 medewerkers ook landelijk een samenwerkingsverband van betekenis.
De vijf hogescholen willen een samenhangend en transparant stelsel van opleidingen in het hoger beroepsonderwijs realiseren. Zij gaan gezamenlijk vorm geven aan de omzetting van opleidingen in bachelor en master vorm en aan lectoraten en kenniskringen. De hogescholen treden waar mogelijk als Hogescholengroep Noord- Nederland naar buiten. Bijvoorbeeld als het gaat om vertegenwoordiging in regionale, nationale en internationale overleggen en activiteiten op de internationale markt voor hoger onderwijs. Met het oog op een optimale bedrijfsvoering worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht op het gebied van facilitaire dienstverlening.