nieuws

25 apr 2018, 10:10

Koning op 25 mei opnieuw in Groningen voor opening Ploeg-tentoonstelling

Koning op 25 mei opnieuw in Groningen voor opening Ploeg-tentoonstelling

Minder dan een maand na Koningsdag zal koning Willem-Alexander opnieuw een bezoek brengen aan Groningen. Op 25 mei opent hij in het Groninger Museum de tentoonstelling ‘Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2018 is het precies honderd jaar geleden dat een groep jonge Groninger kunstenaars Kunstkring De Ploeg oprichtte. De beweging zou uitgroeien tot één van de bekendste Nederlandse kunstenaarcollectieven van de 20e eeuw en is ook vandaag de dag nog springlevend. Om het eeuwfeest te vieren vindt in 2018 de grote minifestatie ‘100 jaar De Ploeg’ plaats, met tal van activiteiten verspreid over de provincie Groningen. Het middelpunt is een grote overzichtstentoonstelling van ‘Ploegwerk’ en werk van grote inspirators als Vincent van Gogh en Ernst Ludwig Kirchner in het Groninger Museum.

 

De Ploeg werd op 5 juni 1918 opgericht als reactie op de ‘Tentoonstelling van werk van Groningsche Kunstenaars’ in het Kunstlievend Genootschap Pictura. Hiervoor was een groot aantal jonge kunstenaars niet uitgenodigd. Een aantal van hen, Jan Wiegers, Jan Altink en Johan Dijkstra, was het duidelijk dat de 19e-eeuwse idealen afgeschud moesten worden. Zij zetten zich af tegen het werk van schilders als Jozef Israëls, Otto Eerelman en H.W. Mesdag en lieten oude tradities los om zo nieuwe wegen in de schilderkunst tot stand te laten komen. Vincent van Gogh, voorloper van het expressionisme, was voor hen een grote inspiratiebron.

 

De toevallige kennismaking tussen Jan Wiegers en de voorman van het Duits expressionisme Ernst Ludwig Kirchner bracht De Ploeg in een stroomversnelling. Wiegers introduceerde deze nieuwe schilderkunstige richting in Groningen en de ontdekking van het expressionisme werkte als een stuwende kracht voor de kunstenaars van De Ploeg. In de jaren daarna ontstonden de schilderijen die men direct herkent als typische ‘Ploegschilderijen’: felgekleurde landschappen, dynamische stadsgezichten en karakteristieke portretten. 

 

Nu, na honderd jaar, is het een goede gelegenheid om het werk van deze ‘jonge wilden’ te vergelijken met de toenmalige gevestigde orde. De tentoonstelling laat topwerken zien van Ploegleden zoals Jan Wiegers, Johan Dijkstra en Jan Altink, in contrast met traditionele coryfeeën als Jozef Israëls, H.W. Mesdag, Otto Eerelman en tijdgenoten. Daarnaast is er uiteraard aandacht voor het werk van Ernst Ludwig Kirchner en Vincent van Gogh.

100 jaar De Ploeg

Om het eeuwfeest van De Ploeg echt goed te vieren, werd in 2016 de stichting 100 jaar De Ploeg opgericht. Deze organiseert rond de tentoonstelling in het Groninger Museum een breed scala activiteiten. Zo zijn er in zowel Groningen-stad als -provincie tal van lezingen, exposities en concerten te vinden en haken verschillende jaarlijks festivals met hun programma in op het ‘Ploegjaar’.

 

Kijk voor een volledig overzicht van alle activiteiten rond het jubileumjaar op DePloeg100jaar.nl.