nieuws

29 nov 2011, 09:09

Komt ‘ie er of komt ‘ie er niet? Woensdag uitspraak RvS over kolencentrale Eemshaven

De Raad van State doet morgen, woensdag, uitspraak in de zaak die de milieuorganisaties Greenpeace en Natuur & Milieu hebben aangespannen tegen de bouw van de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Greenpeace en Natuur & Milieu had de provincie Groningen geen milieuvergunning voor de centrale mogen afgeven vanwege een te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Ook leidt de centrale volgens hen tot geluids- en trillingsoverlast en vrezen zij aantasting van de natuur.

In augustus behaalde de milieubeweging wel een overwinning op RWE/Essent toen de Raad van State een streep zette door de natuurvergunningen die de provincie Groningen had afgegeven voor de kolencentrale in de Eemshaven, op de rand van de Waddenzee. Tot een bouwstop kwam het daarna niet, zoals Greenpeace en Natuur & Milieu hadden geëist. In een spoedprocedure oordeelde de Raad van State dat de stroomproducent met een door de provincie Groningen afgegeven gedoogvergunning verder mag bouwen. RWE/Essent moet wel opnieuw een natuurvergunning aanvragen.