nieuws

07 okt 2001, 00:12

KOMENDE WOENSDAG PUBLIEKSAVOND GROTE MARKT IN HUIZE MAAS

De Grote Markt ‘leeft’ bij zeer veel inwoners van Groningen. Bijna iedereen heeft wel een mening over de huiskamer van Groningen en zere velen volgen de ontwikkelingen rond dit voor het hele noorden belangrijke stadsplein op de voet. Al deze mensen kunnen aanstaande woensdag 10 november alles aan de weet komen over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de planvorming van de Grote Markt. Bovendien krijgen ze er een unieke kans om hun zegje te doen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Woensdagavond is er dan namelijk voor de tweede keer een grote Publieksavond in Huize Maas aan de Vismarkt in Groningen. Daar zal verslag gedaan worden van alles waarover in het Forum is gesproken en krijgt men te horen welke drie varianten voor een toekomstige ontwikkeling van de Grote Markt nader uitgewerkt worden. Deze drie varianten zijn bedoeld als mogelijke ‘ontwikkelingsrichtingen’ voor de toekomst van de Grote Markt. Voor de duidelijkheid: het gaat slechts om drie mogelijkheden, waaruit nog geen keuze is gemaakt. De drie varianten die nu nader worden uitgewerkt zij in de eerste plaats een ontwikkeling van de Grote Markt met meer bouwvolume, maar minder openbare ruimte. De tweede: meer bouwvolume en tegelijkertijd meer openbare ruimte. En de derde: zoveel mogelijk uitgaan van de bestaande situatie. Na afloop van de Publieksbijeenkomst gaan gemeentelijke stedenbouwkundigen aan de slag met zes architecten om alle suggesties in een workshop te verwerken. In november tonen zij het resultaat van hun denkwerk en laten zij zien hoe de Grote Markt er ongeveer uit zou kunnen komen te zien bij elk van de drie varianten. De modellen van de architecten en stedenbouwkundigen hebben dan ook vooral de functie van hulpmiddel, zodat iedereen de consequenties van zijn opvattingen over de Grote Markt beter kan doordenken. Na de presentatie van de uitgewerkte varianten moet het Forum dan een of meerdere varianten kiezen, waarna het advies uiteindelijk naar het college van B en W gaat. Burgemeester en wethouders komen dan nog in november met een voorstel voor de raadscommissie en de gemeenteraad. De Raad vergadert er in december over.