nieuws

29 okt 2002, 00:12

Kokkelvissers mogen van LNV baggeren in natuurreservaten

LPF-staatssecretaris B. Odink van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) staat de kokkelvisserij toe naar schelpen te baggeren in tot nu toe gesloten natuurreservaten van de Waddenzee. Dit blijkt uit een brief die hij vorige week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het ministerie van LNV heeft de kokkelvissers een ontheffing van de natuurbeschermingswet gegeven, waardoor zij toegang krijgen tot een aantal beschermde gebieden bij Ameland, Vlieland en Simonszand. De kokkelsector belooft in ruil voor de ontheffing minder in de reeds voor visserij opengestelde gebieden te gaan vissen.
Volgens actiegroep Wilde Kokkels, die zich hard maakt voor de schelpdieren in de Waddenzee, is dit een loos gebaar. “Door jarenlange overbevissing zijn er in deze gebieden nauwelijks meer geschikte kokkels te vinden”, stelt woordvoerder J. Reneerkens van Wilde Kokkels.“Ze beloven dus om niet aanwezige schelpen te laten liggen, terwijl ze in ruil daarvoor de laatste wadplaten met grote schelpen mogen leeghalen.”
Ook leidt het baggeren naar schelpdieren tot verzanding van de wadbodem en daarmee tot verarming van het bodemleven. Hierdoor is het aantal schelpdieretende wadvogels de afgelopen jaren flink in aantal achteruit gegaan.
Het verlenen van de ontheffing is voor de SP aanleiding om komende week een spoeddebat in de Tweede Kamer aan te vragen.