nieuws

03 jul 2009, 09:09

Nieuwe ringweg Groningen krijgt verdiepte ligging; duurzamere variant heeft voorkeur

Geen ‘’weg op palen’’ en ook niet een soort Prins Clausplein: Groningen krijgt een volgens de Groningse overheden meer duurzame variant voor de vernieuwde ringweg, met deelds een verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. Dat is vrijdagmorgen bekend gemaakt. De vernieuwing vergt een investering van 715 miljoen euro. Het voorkeursalternatief van stad en provincie Groningen – dat nu voorgelegd gaat worden aan minister Eurlings - is een oplossing op het bestaande tracé van de zuidelijke ringweg. De oplossing bestaat uit een verdiepte ligging van de hoofdrijbaan tussen Julianaplein en Europaplein. Wethouder Karin Dekker (GroenLinks)- die zich steeds verzette tegen een weg op palen- staat nu achter de gekozen oplossing, evenals CDA-gedeputeerde Marc Jager. Als alles meezit begint de klus in 2015 en moet in 2019 zijn afgerond.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Daarnaast, op dezelfde hoogte als de rest van het stadsverkeer, liggen de parallelwegen. In de verdiepte ligging wordt gestreefd naar drie overkappingen; ter hoogte van de Oosterpoort/de Linie, het Sterrebos en de Rijkskantoren Kempkensberg/spoorlijn Groningen - Assen. Tussen het knooppunt Vrijheidsplein en het Julianaplein komt de hoofdrijbaan op palen te staan. Het Julianaplein krijgt een fly-over op maximaal 1 niveau hoger dan het huidige plein. Tussen het Europaplein en Euvelgunne komt er een verhoogde rijbaan op een talud met parallelbanen op dezelfde hoogte. Het huidige Europaplein blijft gehandhaafd, maar met een nieuwe aansluiting van de ringweg op de Bornholmstraat.

De in de stuurgroep vertegenwoordigde partijen (Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Groningen) spannen zich maximaal in om het kwaliteitsniveau van het geschetste eindbeeld te realiseren. De verdere uitwerking en optimalisatie gebeuren in de planfasestudie (een wettelijke procedure met formele inspraakmomenten) die na de zomer start. In september wordt aan omwonenden en andere belangstellenden de gekozen oplossing en resultaten van de raadpleging voorgelegd. De daaruit voortvloeiende inzichten worden ingebracht in de voor de planstudie voorgeschreven startnotitie.

De betrokken overheden richten een ‘taskforce bereikbaarheid tijdens ombouw ringweg Groningen’ op. Het doel is om de bereikbaarheid van de stad en omgeving tijdens de werkzaamheden te garanderen. Daarbij worden kennis en kunde van maatschappelijke organisaties betrokken onder verantwoordelijkheid van het projectteam.

De stuurgroep is tot het bestuurlijke voorkeursalternatief gekomen door de onderzoeken naar de zes gepresenteerde oplossingsvarianten, uitkomsten van de raadplegingfase, studie van een stedenbouwkundig bureau en het advies van het kwaliteitsteam bestaande uit de bouwmeesters van de drie overheden. Het kwaliteitsteam, met directe aanwending van beschikbare kennis bij marktpartijen en desgewenst ondersteund door een stedenbouwkundig bureau, blijft betrokken bij de verdere planuitwerking.