nieuws

26 feb 2013, 22:10

Koets burgemeester Groningen door overenthousiaste Oranje-klanten in het water gegooid in 1748

Groningers kunnen nog wel eens opstandig zijn. Dat bleek ook in 1748 toen ze zo boos waren dat ze de koets van de burgemeester in het water gooiden. Deze was volgens hen niet Oranje-gezind genoeg. Dit is een van de vele wetenswaardigheden tijdens een nieuwe cursus over de geschiedenis van Groningen, onder de titel: ‘Tastbare Tijden, Geschiedenis met Voorwerpen.’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanaf dinsdag 5 maart wordt de cursus aangeboden in de Kleine Pelsterstraat 9 te Groningen. Tijdens zeven bijeenkomsten kan iedereen die dat wil de geschiedenis zelf vastpakken. Wat zeggen de oude boeken, oude kaarten en afbeeldingen? Hoe beleeft u oude liederen of gedichten?

Mensen leren op verschillende manieren. De een leert via de muziek de ander via afbeeldingen en weer anderen door het lezen van een boek. Door een grote variatie aan voorwerpen komt op deze cursus iedere manier van leren aan bod. Hierdoor hoeven ook geen eisen te worden gesteld aan het beginniveau van de cursist.
 

Zo zal er onder meer het volgende stukje Stadsgeschiedenis worden verteld:

In Groningen loopt spontaan feest uit de hand
 

In maart 1748 ontstond in Groningen een spontaan feest nadat bekend was geworden dat de stadhouder een zoon had gekregen. De raad van de stad Groningen wilde echter wachten met feestvieren totdat het officiële bericht met koerier was gearriveerd. Deze slechte reactie bedierf de sfeer. Burgemeester Geertsema onthield zich helemaal van het feest. Bij de rellen die hierop volgden werd het huis van Geertsema geplunderd, zijn koets ging te water en zijn vrouw werd “op de onbeschofste wijze in persoon beledigd”.

De machtstrijd in de 18de eeuw speelde zich af tussen de Regentenklasse bestaande uit aanzienlijke families en de Oranjes. Al in 1729 was Willem Stadhouder geworden van Groningen echter, met beperkte bevoegdheden. In 1747 had Holland het erfelijk stadhouderschap aanvaard met belangrijke bevoegdheden voor de Stadhouder. Eenzelfde situatie werd door de machthebbers in Groningen tegengehouden. Vooral burgemeester Geertsema werd door “het volk” beschouwd als degene die de veranderingen wilde tegenhouden.

 

Tastbare Tijden
Geschiedenis met Voorwerpen
Cursusleider Chris Hoekstra
 

www.tastbaretijden.nl