nieuws

06 nov 2002, 00:12

‘Klokkenluiders’ welkom bij provincie Groningen

Bij de provincie Groningen komt een regeling voor het ‘klokkenluiden’. Dat betekent dat ambtenaren die vermoedelijke misstanden melden kunnen rekenen op bescherming.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De regeling voor de bescherming van de klokkenluiders vormt ene onderdeel van een nieuwe gedragscode voor bestuurders en ambtenaren. Ambtenaren die misstanden constateren dienen dat te melden bij de griffier of bij een speciale commissie. Wanneer de ambtenaren de misstanden aldus melden, dan kunnen ze niet worden ontslagen. Provincie steunt Milieufederatie.