nieuws

26 feb 2009, 16:04

Kleinste en mooiste haventje van Groningen in Noordpolderzijl uitgediept

Het kleinste maar meest schilderachtige haventje van Nederland is dichtgeslibd. Dat gebeurde al in 2007. De gemeente Eemsmond heeft besloten dit haventje - in Noordpolderzijl - weer bevaarbaar te maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uiterlijk vrijdag 6 maart beginnen de baggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Noordpolderzijl. Het baggeren moet op 1 april klaar zijn omdat het vogelbroedseizoen dan begint.

Om Noordpolderzijl op 1 april weer bereikbaar te hebben voor schepen, moet er zeven dagen per week gewerkt worden. Als eerste wordt de havenkom gebaggerd. Eemsmond heeft het baggerwerk uitbesteed aan de firma Joost Visser uit Nijehaske.
Wethouder Harrie Sienot: "Ik heb de schepen in Noordpolderzijl gemist het afgelopen jaar en ik ben dan ook blij dat het baggeren kan beginnen en de schepen straks weer aanleggen aan de kade."

Voorgeschiedenis


Tijdens de najaars- en winterstormen in 2007-2008 is de vaargeul van Noordpolderzijl dichtgeslibd. Scheepvaart op Noordpolderzijl was vanaf dat moment niet mogelijk.


De gemeente Eemsmond heeft eerst geprobeerd de toegang tot de haven te laten 'ploegen'. Dit mag alleen met vergunning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 

Het voorbereiden en aanvragen van deze vergunning bleek veel tijd te gaan kosten. Ploegen voor het einde van het vaarseizoen was dan ook niet haalbaar. De gemeente besloot daarom de vaargeul en haven in het voorjaar van 2009 te baggeren. Eind november 2008 is hiervoor vergunning aangevraagd bij het ministerie van LNV. Het ministerie heeft deze week laten weten dat vergunning is verleend.