nieuws

20 feb 2001, 00:12

Kerkterreinenwacht uit Groningen wint Ford prijs

Het vernieuwende initiatief van deGroninger Kerkterreinenwacht is gehonoreerd met de Ford Motor Company Conservation and Environmental Grants 2001.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De winnaar ontving op 9 februari 2001 een award, een certificaat en een geldbedrag van ƒ 10.000,= uit handen van prof drs. A.L.L.M. Asselbergs, directeur Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
De Nederlandse jury heeft in totaal 74 inzendingen beoordeeld op de criteria die voor het Grants programma gelden: de prijzen worden uitgereikt aan personen of instellingen die met opvallende initiatieven een bijdrage leveren aan het behoud van het natuurlijk en cultureel erfgoed.
De Kerkterreinenwacht is een bijzondere vorm van dienstverlening voor eigenaren van kerkterreinen in de provincie Groningen en is voortgekomen uit het herstelproject voor oude kerkhoven in de provincie Groningen genaamd Kerken in het groen. Door de Kerkterreinenwacht wordt gezorgd voor de duurzame instandhouding van de oude kerkhoven die in het kader van het project Kerken in het groen worden gerestaureerd.
De Kerkterreinenwacht ondersteunt de eigenaren van kerkhoven bij het onderhoud en beheer van de terreinen en grafmonumenten. Ze voeren beheers- en onderhoudswerkzaamheden uit en begeleiden vrijwilligers, zodat die ook zelf bepaalde werkzaamheden kunnen uitvoeren. Aansluiting bij de organisatie betekent een tweejaarlijks controle, een rapportage over de onderhoudstoestand vergezeld van een advies over de te nemen maatregelen.
De jury ziet het project Kerkterreinenwacht als een perfect voorbeeld van het momenteel zeer actuele programma Belvedere, waarbij cultuur en natuur worden geïntegreerd. Binnen het project Kerken in het groen krijgt dit gestalte door de partners te weten Landschapsbeheer Groningen en de Stichting Oude Groninger Kerken. Het project heeft uitstraling en kan dienen als voorbeeld voor andere regio’s.