nieuws

27 dec 2000, 00:12

Kerkgangers verlaten nachtdienst in Martinikerk na schelden van pastor

In de Kerstnachtdienst in de Martinikerk in Groningen zijn zondagnacht vijftig tot honderd mensen woedeend weggelopen na het ‘schelden’ van de studentenpastor tijdens zijn preek. De pastor wilde een hedendaagse preek afsteken, waarin hij ook hedendaagse krachttermen gebruikt, maar niet iedereen kon dit waarderen. Dat meldt vanmiddag het Nieuwsblad van het Noorden

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het artikel in het Nieuwsblad van het Noorden van vanmiddag wilde studentenpastor Joop Butti zich in hedendaagse termen afzetten tegen de platte consumptiemaatschappij. Daartoe voerde hij tijdens de preek zogenaamd een gesprek per mobiele telefoon met iemand die vanuit zijn vakantieoord verslag deed van zijn stukgelopen huwelijk. Tijdens dat gesprek vielen termen als ‘klootzak’ en ‘de zak’.
Volgens de pastor wilde hij juist de hedendaagse leegheid van het bestaan aan de kaak stellen en eindigt het verhaal via de mobiele telefoon vanaf de kansel dan ook met een pleidooi voor meer naastenliefde. Maar de termen waarmee dat gebeurde beviel een deel van de gelovigen niet, die voortijdig de dienst verlieten. Meer nieuwe over deze kwestie ook op paginan3 van die krant.