nieuws

14 mrt 2002, 00:12

Karin Dekker(GroenLinks) eerste vrouwelijke wethouder in Groningen sinds jaren

De kans dat Karin Dekker van GroenLinks de eerste vrouwelijke wethouder van Groningen sinds 1994 wordt, neemt zienderogen toe. PvdA-college-onderhandelaar Willem Smink is althans positief over de onderhandelingen met Groen Links, dat dan samen met VVD, PvdA en CDA de stad Groningen gaat besturen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit een dagboek dat wethouder Smink in het Groninger Dagblad Stad bijhoudt over de onderhandelingen schrijft Smink zelfs letterlijk: ‘met GroenLinks moeten we er wel uit kunnen komen’. Over de SP laat Smink zich ook redelijk positief uit, maar hij constateert dat de SP uitsluitend in een college van B en W wil wanneer de VVD opstapt, en alleen samen met GroenLinks. Eerder liet Smink al weten het ongeloofwaardig te vinden wanneer de PvdA de VVD nu plotseling als een baksteen zou laten vallen, na vier jaar redelijk goed verlopen samenwerking.
Smink vindt het bovendien opmerkelijk dat de SP- gemeenteraadsleden geen vrijheid krijgen om zelfstandig en naar eigen eer en geweten te handelen: ze moeten net als bij de oude CPN de fractiediscipline volgen. Althans Smink schrijft: ‘We vragen hoe de SP-fractie zich zal opstellen wanneer ze een eigen wethouder zouden hebben. Dualisme? Nee: dat komt er de eerste twaalf jaar toch niet van. De fractie zal gedisciplineerd met het eigen collegelid meestemmen’, aldus Smink.
Daarmee lijkt het politieke lot van de SP bezegeld, omdat de PvdA juist het dualismee in de gemeenteraad zegt te willen bevorderen.
Of Karin Dekker ook inderdaad wethouder wordt, hangt nog wel af van het verloop van de onderhandelingen. Vanmiddag wordt in Groningen in elk geval de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.