nieuws

06 mrt 2013, 20:08

Kardinge krijgt opknapbeurt voor 7,6 miljoen

Het college van B&W van Groningen stelt de gemeenteraad voor een krediet van € 7,6 miljoen beschikbaar te stellen voor de renovatie van sportcentrum Kardinge. Met dit geld bouwt de gemeente Groningen de komende anderhalf jaar o.a. een nieuwe sporthal, vijf squashbanen, zes tennisbanen en een nieuwe zaal voor judo en andere sporten (Dojo). Ook ontstaat een vernieuwde accommodatie voor naschoolse opvang en verplaatst de gemeente de hoofdingang. Zo ontstaat er een betere aansluiting met het centrum van het recreatiegebied. De ontvangsthal wordt omgebouwd en uitgebreid tot verblijfsgebied met horecafaciliteiten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De plannen rondom de nieuwe squash-en tennisbanen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Smashing. De nieuwe sporthal en extra onderwijs- en instructieruimtes zijn financieel haalbaar dankzij goede afspraken met het Alfacollege.


Wethouder Sport Dig Istha: “Dankzij deze samenwerking met meerdere partners kan Kardinge een breder aanbod aan sporten ondersteunen en bieden we optimale gebruiksmogelijkheden aan sporten waarvoor nu nog weinig ruimte is in stad”.
 

De gemeente Groningen gebruikt de renovatie van Kardinge om ingrijpende energiebesparende maatregelen door te voeren. Door een combinatie van een biomassa-installatie en persgas, zonnepanelen, ledverlichting en windmolens is een reductie op het energieverbruik en de C02-uitstoot van 50 % haalbaar. Het belangrijkste onderdeel vormt de biomassa-installatie, die zorgt voor de verwarming van het complex. Als brandstof gebruikt Groningen 4.000 ton van haar eigen groenafval, waardoor de aanvoer van groene energie is gewaarborgd. Met alle duurzaamheidsmaatregelen laat Groningen zien wat de moderne mogelijkheden zijn om een sportcomplex op een duurzame en flexibele manier te kunnen inrichten en beheren. In de visie van Groningen groeit sportcentrum Kardinge uit tot het duurzaamheidssymbool voor stad en ommelanden.
De totale uitgaven rondom duurzaamheid (€ 3 miljoen) worden gedekt door aanzienlijke besparingen op de energielasten. De verwachting is dat de energierekening jaarlijks
€ 300.000,- lager uitvalt.

Nieuwe functies en moderne uitstraling


Het sportcentrum krijgt door de verbouwing een modernere uitstraling waarbij Kardinge zich meer profileert als toegangspoort en informatiecentrum van het gebied. Het is hierbij de bedoeling dat het sportcentrum zich gaat ontwikkelen tot de uitvalsbasis voor sport en recreatie binnen recreatiegebied Kardinge.