nieuws

08 nov 2014, 12:12

Kamp stelt besluit gaswinning uit

Minister Kamp neemt pas in december een besluit over het terugschroeven van de aardgaswinning.
Dat blijkt uit een brief die de minister van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanwege de aardbevingen van de laatste tijd had de Tweede Kamer op een snel besluit aangedrongen. Kamp zegt in de brief te willen wachten zodat hij een zorgvuldige conclusie kan trekken. Hij wacht onder andere op een analyse van de NAM, die halverwege november wordt verwacht.

Vervolgens wil de minister zich over de analyse laten adviseren door het Staatstoezicht op de Mijnen. Ook dat advies laat daarna nog enkele weken op zich wachten.

Een definitief besluit over de aardgaswinning zou al in augustus worden genomen, maar is vervolgens enkele malen uitgesteld. Kamp zegt nu 'medio december' een besluit te willen nemen.