nieuws

06 jul 2000, 00:12

Kamer van Koophandel wil meer ict uit noorden exporteren

Het noordelijke bedrijfsleven blijkt veel baat te hebben bij exportmissies. Bedrijven die deelnamen aan handelsmissies vanuit het noorden hebben hun export na terugkeer flink zien toenemen. Dat blijkt uit een evaluatie van de Kamer van Koophandel Groningen van exportreizen vanuit het noorden die in de periode 1995 – 1999 werden ondernomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In totaal namen in die vijf jaar 334 bedrijven deel aan een van de handelsmissies vanuit het noorden. Deze bedrijven geven aan samen een omzetstijging van 125 miljoen gulden per jaar te hebben gerealiseerd. De exportreizen vanuit het noorden zijn daarmee ‘zeer succesvol’ te noemen, aldus de Kamer van Koophandel. Volgens de Kamer heeft de omzetstijging ten gevolge van de exportreizen vierhonderd nieuwe arbeidsplaatsen opgeleverd.
De Kamer van Koophandel Groningen wil de komende jaren exportreizen vanuit het noorden blijven organiseren en andere export-bevorderende activiteiten te steunen, omdat de exportontwikkeling in het noorden nog wel achter blijft bij het landelijke beeld. De Kamer heeft, samen met de Kamers van Koophandel uit Drenthe en Friesland, een nieuw programma gemaakt om de export vanuit het noorden te bevorderen voor de periode 2000 – 2006. Exportreizen vormen daarin een belangrijk onderdeel. In het programma is vooral veel aandacht voor de informatie- en communicatietechnologie. Van het programma wordt een omzetimpuls verwacht van 300 miljoen gulden.