nieuws

21 jan 2001, 00:12

Kamer steunt Wallages pleidooi over criminele asielzoekers

Burgemeester Wallage heeft donderdag veel steun gekregen voor zijn uitlatingen over criminele asielzoekers. Die moeten volgens Wallage sneller uit de procedure gezet kunnen worden. ,,Nu kan een asielzoeker die een jaar gevangenisstraf heeft gekregen, gewoon in de procedure blijven. Dat vind ik heel curieus'', zei Wallage donderdag in Trouw.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De grote partijen in de Tweede Kamer reageren met instemming. ,,Hij heeft hier een punt,'' zegt D66'er Hoekema. CDA'er Wijn gaat nog veel verder: criminele asielzoekers moeten wat hem betreft onmiddelijk uit de procedure gezet worden. VVD'er Kamp zegt: ,,De procedure moet met stoom en kokend water worden afgerond. Indien negatief, direct uitzetten.'' Middel (PvdA): ,,Mensen die hier als gast komen en zich niet zo gedragen, moeten we de deur wijzen. Wallage noemde de hoge criminaliteit onder asielzoekers, die zou blijken uit een uitgelekt rapport van de Groningse regiopolitie, behoorlijk belastend voor een ruimhartig asielbeleid. Het tast op den duur het draagvlak aan, stelt de burgemeester: ,,Ik vind dat er geen taboe behoort te berusten op dit onderwerp''.
Een meerderheid van de Tweede Kamer wil inmiddels dat staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) de rapporten openbaar maakt. Uit het politieonderzoek zou blijken dat asielzoekers in de regio tot vijf maal vaker betrokken zijn bij criminele activiteiten dan de gemiddelde Groninger. Tevens zou het percentage recidivisten hoog zijn. ,,Er zijn mij te veel criminele asielzoekers'', stelt Wallage.
De burgemeester wil woensdag de raadscommissie Veiligheid op de hoogte brengen van de inhoud van het geheime politierapport Asielzoekers Crimineler? Het publiceren van de conclusies van dit interne rapport door het Nieuwsblad van het Noorden vorige week veroorzaakte grote opschudding.
Wallage reageert met zijn toelichting op dringende verzoeken van de gemeenteraadsfracties van GroenLinks en de PvdA. Het rapport dateert uit december 1999 en was slechts bedoeld voor korpsbeheerder Wallage, hoofdofficier Moraal en hoofdcommissaris Welten.
In de Tweede Kamer wijst Middel (PvdA) naar aanleiding van Wallages uitlatingen op de spanning tussen het strafrecht en het vreemdelingenrecht. ,,Asielzoekers die gevaar lopen in het land van herkomst kun je volgens internationaal recht niet terugsturen naar een voor hun onmenselijke situatie.'' Middel vindt wel dat crimineel gedrag van een asielzoeker van invloed moet zijn op de uitslag van zijn asielaanvraag. ,,We moeten asielzoekers niet de hand boven het hoofd houden.''
Kamp (CDA) vindt dat justitie immigranten die in Nederland om asiel vragen en in de toelatingsprocedure zitten en die in de tussentijd een misdrijf of overtreding begaan, in sneltreinvaart door de ambtelijke molen moet halen. Als blijkt dat ze geen aanspraak kunnen maken op asiel, moeten ze onmiddellijk over de grens worden gezet, dus zonder eerst vrijwillige terugkeer te stimuleren, aldus Kamp.
Zijn CDA-collega Wijn wil een landelijk onderzoek als vervolg op dat in Groningen. Hij vindt het ,,heel raar'' dat er met het rapport nog niets te gedaan. ,,De overheid denkt kennelijk dat zo'n rapport stigmatiseert. Maar juist door het ontbreken van feiten blijven er allerlei geruchten bestaan.''
D66-Kamerlid Hoekema wil ,,de schapen van de bokken scheiden''. Dat moet volgens hem voor het draagvlak voor asielzoekers in Nederland. ,,Maar we moeten niet een verklaard tegenstander van de Taliban een gewisse dood insturen door hem terug te sturen naar Afghanistan als hij een onsje kaas heeft gestolen.''