nieuws

25 jan 2001, 00:12

Kalsbeek maakt Gronings rapport openbaar

DEN HAAG - Staatssecretaris Kalsbeek van Justitie maakt donderdag het rapport Asielzoekers crimineler? openbaar. Zij stuurt het omstreden rapport van de regiopolitie in Groningen naar de Tweede Kamer, omdat zij het belangrijk vindt daarover in openheid te kunnen discussiëren. Het ministerie van Justitie heeft dat woensdag laten weten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningse burgemeester J. Wallage weigerde het uit 1999 daterende rapport vrij te geven, omdat het vertrouwelijk was. Het was destijds opgesteld om de driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef te informeren.
Uit het onderzoek zou blijken dat asielzoekers in de regio vijf maal vaker betrokken zijn bij criminele activiteiten. Voor Wallage was dit aanleiding om aan te dringen op strengere maatregelen tegen criminele asielzoekers.
De Tweede Kamer heeft aangedrongen op openbaarmaking om te kunnen controleren hoe de conclusies uit het rapport tot stand zijn gekomen. Een meerderheid in de Kamer sloot zich in eerste instantie aan bij Wallages betoog, maar later namen de fracties meer afstand van zijn uitlatingen. Donderdag beantwoordt Kalsbeek ook de Kamervragen die daar vorige week over zijn gesteld.