nieuws

08 nov 2009, 15:03

JOVD Groningen: regiotram gepasseerd station

De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) afdeling Groningen is van mening dat de omstreden regiotram een gepasseerd station is. ‘Goedpraterij van GroenLinks valt dan ook niet te snappen’, aldus de JOVD. Volgens de jonge liberalen kleven er alleen maar nadelen aan het project; de tram is duur, onnodig, milieu-onvriendelijk en dupeert Stadjers. Bovendien zijn tal van alternatieven mogelijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groninger liberalen stellen dat de felle discussie omtrent de regiotram onnodig is. Wie de feiten onder ogen komt, kan zien dat er slechts nadelen aan het plan kleven. De aanleg van de lijn zal rond de 170 miljoen euro gaan kosten, terwijl het stadsbestuur tienduizenden euro’s moet bezuinigen. Gesteld mag dus worden dat de gemeente zich schuldig maakt aan financieel wanbeleid wanneer het instemt met de bouw. Daarnaast is de kans dat de kosten oplopen bij een dergelijk project groot. De Stadjer kan dan opdraaien voor het gemeentelijk falen.

De komst van een tram naar Groningen is daarnaast ook nog eens volstrekt onnodig volgens de JOVD’ers. Het huidige openbaar vervoer functioneert goed. Drukte tijdens de spits kan opgelost worden door de capaciteit van het OV te vergroten en dus meer bussen te laten rijden. Dit zou tevens een veel goedkopere oplossing zijn, waarbij het niet nodig zal zijn om heel Groningen op de schop te nemen.

Want afgezien van de jarenlange bouwwerkzaamheden zal de regiotram de Stadjers ook op andere manieren duperen. “De kosten voor een enkel tramkaartje zullen meer dan vijf euro bedragen, vijf keer meer dan een buskaartje”, aldus vicevoorzitter Ruben Fuchs. “Bovendien zullen er minder tram- dan bushaltes komen, waardoor op minder plekken uitgestapt kan worden”. Fuchs benadrukt dat niet alleen de gewone Stadjer hinder zal ondervinden van het project, maar dat ook de ondernemer niet wordt ontzien. “Ondernemers in de Oosterstraat, waar een dubbelspoor is gepland, zijn bijvoorbeeld slecht bereikbaar voor zowel klant als leverancier”.

Dat GroenLinks in Stad alsnog voorstander is van de tram is dan ook verwonderlijk, want de regiotram zal milieuonvriendelijker zijn dan een bus met een schone motor. De argumenten die GroenLinks-raadslid Hans-Paul Klijnsma aandraagt voor de komst van de tram zijn daarnaast niets anders dan drogredenen. Het ‘kleine’ Groningen is niet te vergelijken met steden als Straatsburg of Karlsruhe waar de tram succesvol is. Het tramspoor zal bovendien in Stad even breed moeten zijn als dat van een trein, waardoor van enige compactheid niet gesproken kan worden. De tram zal ook niet bijdragen aan een meer autovrije binnenstad, daar auto’s al zoveel mogelijk worden geweerd binnen de diepenring. De JOVD Groningen concludeert dan ook dat de regiotram niets meer is dan een het zoveelste megalomane prestigeproject van het huidige stadsbestuur.

(Bron: Persbericht JOVD)