nieuws

15 mei 2013, 16:04

JOVD Groningen organiseert benefietgala in Groningen: 'Laat burgers goede doelen zelf regelen'

De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) is fel tegen het financieren van goede doelen door de overheid, omdat zij vindt dat de keuze om dit wel of niet te doen bij de burgers en private partijen zelf ligt. Daarom heeft de JOVD Groningen besloten hiertoe het goede voorbeeld te geven. Op vrijdag 17 mei 2013 organiseert zij een benefietgala waarvan de opbrengst geheel ten goede zal komen aan de Bart de Graaff Foundation. Belangrijk hierbij is dat de ijverige jongeren er voor zorgen dat er geen cent overheidsgeld bij de opbrengst zal zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Bart de Graaff Foundation is een kleine private stichting die jonge mensen met een levensbepalende lichamelijke beperking, zogenaamde Bikkels, helpt bij het opstarten van hun eigen onderneming. Wanneer deze Bikkels met een goed ondernemersplan aankomen bij de Bart de Graaff Foundation, worden zij begeleid in het ondernemen door experts uit het werkveld. Op deze manier hebben al veel Bikkels inmiddels succesvolle bedrijf opgestart'.

De Bart de Graaff Foundation kan zeer effectief met haar donaties omgaan omdat zij een kleinschalige organisatie is met korte lijntjes met de helpende experts en de Bikkels. Zij heeft enkel personeelskosten voor twee parttime medewerkers die die dagelijkse gang van zaken beheren. De rest van de ontvangen donaties gaat dus rechtstreeks naar het ondersteunen van de Bikkels. Zo ontving de Foundation in 2011, zoals in het laatst bekend gemaakte jaarverslag, rond de EUR 250.000,- aan donaties, terwijl slechts EUR 45.000,- besteed werd aan de nodige personeelskosten en de interne kosten van de stichting. Dit betekent dat van elke euro omgerekend meer dan 80 cent naar het werkelijke doel van de stichting gaat, namelijk het helpen van de Bikkels.

 

Het ondersteunen van mensen die graag zelf willen ondernemen, maar nét dat steuntje in de rug nodig hebben, is precies waar de JOVD Groningen graag aan meewerkt. Voorzitter Van Rhijn: “Het is ontzettend inspirerend om te zien wat Bikkels met de hulp van de Bart de Graaff Foundation hebben bereikt in hun leven. Zij laten zien dat we moeten geloven in de kracht van mensen en in wat allemaal nog wél mogelijk is.”

 

Verantwoordelijkheid nemen


De JOVD Groningen neemt nu haar verantwoordelijkheid door niet alleen te verkondigen hoe zij de financiering van goede doelen het liefst ziet, maar dit ook daadwerkelijk zelf uit te voeren. Met dit benefietgala, met live muziek, ludieke acties en een veiling, probeert zij zoveel mogelijk geld in te zamelen dat door de Bart de Graaff Foundation vervolgens effectief besteed wordt.

Voorzitter Van Rhijn: ”Iedereen is welkom om een kijkje te nemen en is uiteraard geheel vrij om te besteden wat hij wil. Het blijft immers een liberaal benefietgala.” Het benefietgala zal plaatsvinden op vrijdag 17 mei 2013 vanaf 20.00 uur in Huis de Beurs aan de Vismarkt in Groningen.