nieuws

26 jun 2018, 09:09

Jouke de Vries benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter Rijksuniversiteit Groningen

Jouke de Vries benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter Rijksuniversiteit Groningen

Op 1 oktober treedt prof. dr. Jouke de Vries aan als voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij volgt dan prof. dr. Sibrand Poppema op, die na een bestuursperiode van tien jaar afscheid neemt van de Groninger universiteit. De Vries is momenteel decaan van Campus Fryslân, de RUG-faculteit in Leeuwarden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na de publicatie van de vacature voor een nieuwe bestuursvoorzitter op 27 maart, meldden zich tientallen sollicitanten bij de RUG. Daaruit zijn acht gegadigden gekozen, vier mannen en vier vrouwen. Na twee gespreksrondes met deze overgebleven kandidaten, koos de sollicitatiecommissie unaniem voor De Vries. Zijn voordracht kon vervolgens rekenen op de steun van zowel de Raad van Toezicht als de Universiteitsraad.

De Vries was hoogleraar Bestuurskunde in Leiden en decaan van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Onder zijn leiding werd deze dependance een groot succes. Hij is op dit moment hoogleraar Governance & Public Policy aan de RUG en decaan van de Campus Fryslân.

Volgens de RUG beschikt De Vries over een erg goed netwerk in Den Haag, maar ook in het Noorden van het land, waar hij als decaan van Campus Fryslân nadrukkelijk de samenwerking in de regio opzoekt. Daarnaast kent hij de weg in de complexe bestuurlijke organisatie die elke universiteit is en heeft een duidelijke visie op de toekomst van de universiteit, die in zijn ogen vooral tot stand moet komen in dialoog met de academische gemeenschap.

De Vries publiceert regelmatig in internationale en nationale tijdschriften. Belangrijke publicaties van zijn hand zijn: Paars en de managementstaat, Een onderbroken evenwicht in de Nederlandse politiek (over Paars en de revolte van Fortuyn) en hij was redacteur van een internationale trilogie over budgetteringsvraagstukken in OECD-landen. De Vries hield diverse belangrijke lezingen zoals de Thorbeckelezing in 2005 en de Burgemeesterslezing in 2008. Hij was columnist van de Staatscourant en schreef artikelen voor diverse landelijke dagbladen.

De Vries zegt in een eerst reactie ‘zeer trots en vereerd’ te zijn dat hij leiding mag gaan geven aan de Rijksuniversiteit Groningen. “De RUG is de afgelopen jaren in vele opzichten gegroeid en heeft daarbij een leidende positie ingenomen op het terrein van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Studenten waarderen het onderwijs positief en het wetenschappelijk onderzoek scoort internationaal hoge ogen. In open verbinding met de academische gemeenschap wil ik de discussie over onze strategie als universiteit voeren en daarbij alle geledingen van de universiteit betrekken.”