nieuws

16 jul 2012, 11:11

Jongeren in Groningen sporten minder dan landelijk gemiddelde

Jongeren van 12 - 18 jaar uit Stad doen minder aan sport dan het landelijk gemiddelde. Dat meldt de gemeente Groningen op basis van een onderzoek.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het lidmaatschap bij sportverenigingen is in de meeste leeftijdsgroepen gestegen. Toch zijn veel verenigingen niet tevreden over hun ledenaantal. Ook is het aantal vrijwilligers bij veel sportclubs een probleem.
Dat blijkt uit de eerste Sportmonitor Groningen. Daarmee meet de gemeente hoeveel Stadjers er aan sport doen, wat ze doen, hoe vaak, enzovoorts. Ook wordt gemeten hoe effectief de maatregelen zijn om het sporten in Stad te stimuleren. De gemeente wil zo beter inzicht krijgen in de resultaten van haar sportbeleid. Het gaat om een zogeheten nulmeting. De meting is uitgevoerd door het gemeentelijke bureau Onderzoek en Statistiek. Over drie jaar, in 2015, kunnen de huidige gegevens worden vergelijken met de resultaten van de volgende sportmonitor.
Transparanter sportbeleid

In 2009 heeft de gemeente Groningen de sportvisie ‘Meer ruimte voor Sport en Bewegen 2010-2020’ vastgesteld. Doelstelling binnen dit sportbeleid is om zo veel mogelijk Stadjers in beweging te krijgen en plezier aan sport te laten beleven.
Mede op verzoek van de gemeenteraad wil het college de uitvoering van de sportvisie in kaart brengen en evalueren. Volgens wethouder sport Frank de Vries is de sportmonitor daarvoor een effectief instrument: “Met hulp van de sportmonitor kunnen beleidsmedewerkers de uitvoering van het sportbeleid beter bewaken en krijgen wij als bestuurders beter inzicht in hoeverre de gestelde sportdoelen worden gehaald. Dat zorgt uiteindelijk ook voor een transparanter sportbeleid.”
Diverse gegevens
Voor het onderzoek gebruikt de gemeente diverse meetindicatoren. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar algemene achtergrondgegevens over de samenstelling van de bevolking, sociaal maatschappelijke aspecten van de sport, het aanbod van accommodaties en voorzieningen en het sport-en beweeggedrag van Stadjers. Ook maakt de sportmonitor gebruik van gegevens van bestaande onderzoeken zoals de gezondsheidsenquête en de jeugdpeiling.
In 2015 herhaalt de gemeente Groningen de sportmonitor. Vanaf dat jaar ontstaat een goed overzicht van de stijging of daling van de cijfers. Een mooi voorbeeld daarvan is volgens Frank de Vries het aantal jongeren van 12-18 jaar dat sport: “We weten nu dat dat in Groningen lager is dan het landelijk gemiddelde. Daar proberen we natuurlijk iets aan te doen. In 2015 kunnen we in de sportmonitor zien of die inspanningen het gewenste effect hebben.”